04:01 ICT Chủ nhật, 26/05/2019
English

Danh sách Người phát ngôn tỉnh Điện Biên năm 2018

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại email
1 Văn phòng UBND tỉnh      
  Nguyễn Quang Hưng Chánh Văn phòng 0215.3826088; 0912584969 hungnq@dienbien.gov.vn
2 Văn phòng HĐND tỉnh      
  Lê Hoài Nam Chánh Văn phòng 0215.3825.107; 912.247.355 namlh.hdnd@dienbien.gov.vn; lesauna@gmail.com
3 Sở Thông tin và Truyền thông      
  Chu Xuân Trường Giám đốc Sở 0215 3835 356; 0964507888 cxtruong2008@gmail.com
4 Sở Ngoại vụ      
  Nguyễn Công Sơn Giám đốc Sở 0912.247.356 sonnc.sngv@dienbien.gov.vn
5 Sở Tài Chính      
  Hà Quang Trung Giám đốc Sở 0215.3835.179; 0912.369.178 trungqvpub@gmail.com
  Nguyễn Tiến Dũng Phó Giám đốc 0215.3825.127; 0914.894.067 nguyentiendunghu@gmail.com
6 Sở Y tế      
  Triệu Đình Thành Giám đốc Sở 02153.825.276 thanhtd@soytedienbien.gov.vn
7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch      
  Phạm Việt Dũng Giám đốc Sở 02153825558; 0912 027 080 vietdungvtd.db@gmail.com
8 Sở Lao động Thương binh và XH      
  Nguyễn Thanh Sơn Giám đốc Sở 0912401184 sonnt@dienbien.gov.vn
9 Sở Nông nghiệp &PTNT      
  Bùi Minh Hải Giám đốc Sở 0888801976  
10 Thanh tra tỉnh      
  Phan Văn Thống Chánh thanh tra 0215.3825.976 vanphongttdb@gmail.com
11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh      
  Phan Văn Kỷ Viện trưởng 0914.691.848 phankyvksdb@gmail.com
  Vũ Đức Hùng Chánh VP 01246836999 duchungvks36999@gmail.com
12 Kho Bạc nhà nước tỉnh      
  Phạm Thị Minh Huệ Giám đốc 0915. 350.800 Hueptm01@vst.gov.vn
  Phạm Bá Quân Phó Giám đốc 0128.7027.888 Quanpb@vst.gov.vn
13 Cục Thống kê      
  Phạm Quang Lịch Cục trưởng 0125.3828.426; 915.131.397 pqlich@gso.gov.vn
14 Hội Nông dân tỉnh      
  Cao Thị Tuyết Lan Chủ tịch Hội 01253.825. 428; 0915910595  
15 Sở Công thương      
  Nguyễn Văn Tưởng Giám đốc Sở 0912.027.122  
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN; UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN       
I. Huyện Nậm Pồ
1 Nguyễn Văn Thái Chủ tịch UBND huyện 0912.082.529 thainv.dbp@gmail.com
2 Mùa A Hòa chủ tịch UBND xã SiPa Phìn 0964.521.886 muahoaxx75@gmail.com
3 Hồ Chử Dung Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ 0168.607.6899 htx.cdktktđb@gmail.com
4 Tao Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Chà Nưa 0968.794.006 vanvanhung68@gmail.com
5 Lèng Văn Vinh Chủ tịch UBND xã Chà Cang 0982.555.776 lengvinh.cc@gmail.com
6 Tao Văn Vinh Chủ tịch UBND xã Chà Tở 0165.998.1441 taovinh1962@gmail.com
7 Poòng Văn Kiên Chủ tịch UBND xã Nậm Khăn 0124.363.2177 kiennamkhan@gmail.com
8 Vàng Thị Vân Chủ tịch UBND xã Pa Tần 0167.695.7098 vangvan@gmail.com
9 Giàng A Tủa Chủ tịch UBND xã Na Cô Sa 0123.906.3670 tuaubndnacosa@gmail.com
10 Vàng A Thào Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ 0165.301.1737 vangthaonamnhu@gmail.com
11 Sùng A Lềnh Q. Chủ tịch UBND xã Nà Khoa 0943.312.214 sunglenhnakhoa@gmail.com
12 Khoàng Văn Quán Chủ tịch UBND xã Nậm Tin 0168.601.8856 khoangvanquannamtin@gmail.com
13 Lò Văn Khan Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ 0946.113.287 langnuongubnd@gmail.com
14 Lèng Văn Xương Chủ tịch UBND xã Nậm Chua 0166.701.7565 vanphongnamchua@gmail.com
15 Mùa Chớ Sùng Chủ tịch UBND xã VàngĐán 0125.7626.864 muachosung@gmail.com
16 Cháng A Dè Chủ tịch UBND xã Nà Bủng 0944.583.178 changadect86@gmail.com
II. Huyện Điện Biên
1 Nguyễn Văn Cương Chủ tịch xã Thanh An 0916948806 cuongvpubndthanhan@gmail.com
2 Quàng Văn Pâng Chủ tịch xã Thanh Luông 0166.497.9856 quangpang1966@gmail.com
3 Lò Văn Thái Chủ tịch xã Sam Mứn 0125.3827.660 lothaiubndxa@gmail.com
4 Lò Văn Pọm Chủ tịch xã Noong Luống 0985.144.548 lopomnoongluong@gmail.com
5 Nguyễn Ngọc Ngấn Chủ tịch xã Thanh Hưng 0914.469.987  
6 Nguyễn Ngọc Tuấn Chủ tịch xã Hẹ Luông 0988.867.631 nguyenngoctuan.tccb@gmail.com
7 Lê Tiến Dũng Chủ tịch xã Thanh Yên 0168.759.5559 dunghuyendb@gmail.com
8 Lường Văn Sơn Chủ tịch xã Núa Ngam 0165.634.0578 sonvoinasang@gmail.com
9 Quàng Văn Dọn Chủ tịch xã Hua Thanh 0964.121.761  
10 Lò Văn Liên Chủ tịch xã Pa Thơm 0169.327.4807  
11 Quàng Văn Việt Chủ tịch xã Pá Khoang 01239.571.433 quangvietmp@gmail.com
12 Lường Văn Biên Chủ tịch xã Phu Luông 0913.171.253 bienvp2007@gmail.com
13 Trần Công Kha Chủ tịch xã Noong Hẹt 0977.132.378 trancongkhaubx@gmail.com
14 Lò Văn Siêng Chủ tịch xã Mường Lói 0886.385.799 losiengmuongloi87@gmail.com
15 Lò Thị Vân Chủ tịch xã Thanh Nưa 0915305058 lothitovan@gmail.com
16 Ngô Minh Cương Chủ tịch xã Thanh Xương 0982925970 ngominhcuongtxdb@gmail.com
17 Nguyễn Văn Vĩnh Chủ tịch xã Thanh Chăn 0962575599 vinhvan7498@gmail.com
18 Giàng A Chợ Chủ tịch xã Nà Tấu 0912745564 acho261261@gmail.com
19 Quàng Văn Sơn Chủ tịch xã Nà Nhạn 0914.491.207  
20 Lù Văn Mấng Chủ tịch xã Mường Pồn 01685.921.404  
21 Thẳm Thị Hiên Chủ tịch xã Mường Phăng 01682.426.233  
22  Lò Lâm Sung P.Chủ tịch xã Mường Nhà 098 444 9637 lolamsungdb@gmail.com
23 Ly Nình Vàng Chủ tịch xã Na Ư 0945 488 439  
24 Vì Văn Biên Chủ tịch xã Na Tông 0943 407 378  
25 Nguyễn Quang Bắc Chủ tịch xã Pom Lót 0915 266 309  
III. Huyện Tuần Giáo
1 Vũ Văn Đức Chủ tịch UBND huyện 0904.120.389 Ducvv.tg@dienbien.gov.vn
2 Mùa Va Hồ Phó CT huyện 0917.336. 590 Homv.tg@dienbien.gov.vn
3 Lường Văn Chươi Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh 0936 414 108  
4 Quàng Văn Sung Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông 0168 205 1060  
5 Lò Văn Hưng Chủ tịch UBND xã Nà Sáy 0979 186 578  
6 Lò Văn Thuật Chủ tịch UBND xã Mường Thín 0125 807 2413  
7 Mùa A Dề Chủ tịch xã Tỏa Tình 0989 380 220  
8 Lò Văn Dung Chủ tịch xã Nà Tòng 0169 631 8998  
9 Lò Văn Thang Chủ tịch xã Pú Xi 0964 790 826  
10 Quàng Văn Hoàn Chủ tịch xã Mường Mùn 0163 328 3136  
11 Quàng Văn Thiên Chủ tịch xã Mùn Chung 0979 141 013  
12 Giàng A Dua Chủ tịch xã Ta Ma 0169 708 6776  
13 Giàng A Dũng Chủ tịch xã Phình Sáng 0932 229 881  
14 Lường Văn Phòng Chủ tịch xã Mường Khong 0975 452 273  
15 Nguyễn Như Chiến Chủ tịch xã RạngĐông 0948 979 887  
16 Bạc Thị Thúy Chủ tịch xã Quài Nưa 0168 856 9866  
17 Lường Văn Xiên Chủ tịch xã Quài Cang 0169 296 7113  
18 Vàng A Mua Chủ tịch xã Tênh Phông 0125 503 813  
19 Cà Văn Lả Chủ tịch xã Quài Tở 0982 740 924  
20 Sùng Dũng Phía Chủ tịch xã Pú Nhung 0163 298 8762  
21 Trịnh Minh Khải Chủ tịch Thị Trấn 0984 491 338  
IV. Huyện Mường Ảng
1 Hoàng Thanh Hải Chủ tịch UBND huyện MườngẢng 0912 051 191 ubndhuyenmuongang@gmail.com
2 Lò Văn Chiến Chủ tịch UBND xã Ẳng Cang 0914 551 632 ubndangcang@gmail.com
3 Lò Văn Hòa Chủ tịch UBND xã Ẳng Nưa 0971 762 388 hoaloangnua@gmail.com
4 Lường Văn Thoạn Chủ tịch UBND xã Ẳng Tở 0936 403 385 ubndxaangto@mail.com
5 Quàng Văn Thân Chủ tịch UBND xã Mường Đăng 0973 245 398 thanhpctmuongdang@gmail.com
6 Lường Văn Bóng Chủ tịch UBND xã Búng Lao 0946 251 319 ubndxabunglao@gmail.com
7 Bùi Anh Tuấn Chủ tịch UBND xã Xuân Lao 0987 270 985 buianhtuanhdnd@gmail.com
8 Lò Văn Sớn Chủ tịch UBND xã Mường Lạn 01673 428 771 ubndxamuonglan@gmail.com
9 Vương Đình Hoàng Chủ tịch UBND xã Nặm Lịch 0981 044 488 hoangdb2010@gmail.com
10 Lò Văn Quân Chủ tịch UBND xã Ngối Cáy 01689 266 046 quanngoicay@gmail.com
11 Lường Đức Tuấn Chủ tịch UBND thị trấn 0973 971 728 ductuanubnd@gmail.com
V. Huyện Mường Chà
1 Nguyễn Minh Phú Chủ tịch UBND huyện 0948 543 619
0964 875 888
 
2 Trang A Lử Phó Chủ tịch UBND huyện 0915 131 477  
3 Đinh Xuân Tiến Phó Chủ tịch UBND huyện 0915 131 442  
4 Khoàng Văn Tâm Chủ tịch UBND thị trấn M Chà 0983 348 145 khoangtamubndthitran@gmail.com
5 Bùi Văn Kiều Phó CT UBND thị trấn M Chà 0977 132 065 buikieumc@gmail.com
6 Vàng A Pó Chủ tịch UBND xã Na Sang 01234 397 286
0868 940 699
vangpo2015@gmail.com
7 Cà Văn Keo Phó Chủ tịch UBND xã Na Sang 01255 600 662  
8 Lò Văn Bình Chủ tịch UBND xã Mường Mươn 01645 195 861  
9 Lò Văn Lún Phó chủ tịch UBND xã Mường Mươn 0982 679 139  
10 Mùa A Dơ Phó Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ 01257 619 589 muadoubnd87@gmail.com
11 Hạng Phử Lù Chủ tịch UBND xãSa Lông 01233 138 787  
12 Hồ A Cầu Phó chủ tịch UBND xãSa Lông  01238 194 682
0978 453 499
 
13 Giàng Pàng Sú Chủ tịch UBND xã Huổi Lèng 0914 889 418  
14 Giàng Chứ Di Phó Chủ tịch xã Huổi Lèng 01242 551 802  
15 Mùa A Thào Chủ tịch UBND xã Hừa Ngài 01253 401 173  
16 Ly A Chu Phó Chủ tịch xã Hừa Ngài 01234 458 848  
17 Lò Văn Hùng Chủ tịch xã Mường Tùng 0989 753 828 lovanhung69@gmail.com
18 Lò Văn Nhân Phó CT xã Mường Tùng 01659 626 197  
19 Giàng Bìa Hồ Chủ tịch UBND xã Sá Tổng 0989 459 436  
20 Giàng A Thái Phó CT xã Sá Tổng 01666 305 940  
21 Màng Văn Nơm Chủ tịch UBND xã Pa Ham 01245 159 771
0982 675 214
 
22 Lò Văn Hơn Phó CT xã Pa Ham 01693 688 023  
24 Điêu ChínhĐịnh Chủ tịch UBND xã Nậm Nèn 0982 674 663
01277 673 818
 
25 Lò Văn Quỳnh Phó chủ tịch xã Nậm Nèn 0973 647 839  
26 Sùng A Sú Chủ tịch UBND xã Huổi Mí 01685 647 839
0914 540 469
 
27 Sùng A Tú Phó CT xã Huổi Mí 0919 324 410