09:37 ICT Thứ năm, 04/03/2021
English

Danh sách Người phát ngôn tỉnh Điện Biên năm 2018

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại email
1 Văn phòng UBND tỉnh      
  Nguyễn Quang Hưng Chánh Văn phòng 0215.3826088; 0912584969 hungnq@dienbien.gov.vn
2 Văn phòng HĐND tỉnh      
  Lê Hoài Nam Chánh Văn phòng 0215.3825.107; 912.247.355 namlh.hdnd@dienbien.gov.vn; lesauna@gmail.com
3 Sở Thông tin và Truyền thông      
  Chu Xuân Trường Giám đốc Sở 0215 3835 356; 0964507888 cxtruong2008@gmail.com
4 Sở Ngoại vụ      
  Nguyễn Công Sơn Giám đốc Sở 0912.247.356 sonnc.sngv@dienbien.gov.vn
5 Sở Tài Chính      
  Hà Quang Trung Giám đốc Sở 0215.3835.179; 0912.369.178 trungqvpub@gmail.com
  Nguyễn Tiến Dũng Phó Giám đốc 0215.3825.127; 0914.894.067 nguyentiendunghu@gmail.com
6 Sở Y tế      
  Triệu Đình Thành Giám đốc Sở 02153.825.276 thanhtd@soytedienbien.gov.vn
7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch      
  Phạm Việt Dũng Giám đốc Sở 02153825558; 0912 027 080 vietdungvtd.db@gmail.com
8 Sở Lao động Thương binh và XH      
  Nguyễn Thanh Sơn Giám đốc Sở 0912401184 sonnt@dienbien.gov.vn
9 Sở Nông nghiệp &PTNT      
  Bùi Minh Hải Giám đốc Sở 0888801976  
10 Thanh tra tỉnh      
  Phan Văn Thống Chánh thanh tra 0215.3825.976 vanphongttdb@gmail.com
11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh      
  Phan Văn Kỷ Viện trưởng 0914.691.848 phankyvksdb@gmail.com
  Vũ Đức Hùng Chánh VP 01246836999 duchungvks36999@gmail.com
12 Kho Bạc nhà nước tỉnh      
  Phạm Thị Minh Huệ Giám đốc 0915. 350.800 Hueptm01@vst.gov.vn
  Phạm Bá Quân Phó Giám đốc 0128.7027.888 Quanpb@vst.gov.vn
13 Cục Thống kê      
  Phạm Quang Lịch Cục trưởng 0125.3828.426; 915.131.397 pqlich@gso.gov.vn
14 Hội Nông dân tỉnh      
  Cao Thị Tuyết Lan Chủ tịch Hội 01253.825. 428; 0915910595  
15 Sở Tài Nguyên và Môi trường      
  Ngôn Ngọc Khuê Phó GĐ 0215.3512.798 Khuenn.stnmt@dienbien.gov.vn
16 Sở Tư pháp Giám đốc    
  Phạm Đình Quế Giám đốc 02153.836.252
0912.795.303
phamdinhque@gmail.com
17 Tòa án Nhân dân tỉnh      
  Phạm Văn Nam Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh    
18 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên      
  Hà Văn Từ Giám đốc 0912.579.594  
19 Ban Dân tộc      
  Giàng A Dình Trưởng Ban 0919.369.289 dinhga.bdt@dienbien.gov.vn
20 Sở Nội vụ      
  Lê Hữu Khang Giám đốc 0913542650 Khanglh.snv@dienbien.gov.vn
21 Hội Chữ thập đỏ      
  Lò Văn Đức Chủ tịch 0915485022 lovanduc80@gmail.com
22 Sở Giáo dục và Đào tạo      
  Nguyễn Văn Kiên Giám đốc 02153. 835.468  
23 Sở Giao Thông vận tải      
  Nguyễn Đình Giang Giám đốc 0913253177 Giangnd.sgtvt@dienbien.gov.vn
  Trần Thanh Kiên Phó Giám đốc 0913010574 Kientt.sgtvt@dienbien.gov.vn
24 Cục Hải quan tỉnh      
  Trần Vũ Hoàng Cục trưởng 0839971968 hoanghqdb@gmail.com
25 Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp      
  Nguyễn Việt Phương Q.Giám đốc 0704068986
02153810584
vietphuongdb@gmail.com
  Nguyễn Xuân Nam Phó Chánh văn phong 0912963336
02153810584
Nam1970bqldadb@gmail.com
26 Công an tỉnh      
  Sùng A Hồng Giám đốc 069248989  
27 Bảo hiểm xã hội tỉnh Giám đốc    
  Nguyễn Xuân Thảnh Phó giám đốc 02153825151
0912793216
 
28 Ban QL các công trình giao thông      
  Tô Trọng Thiện Giám đốc 0979977568 Trongthien76@gmail.com
29 Cục Thi hành án dân sự tỉnh      
  Lường Văn Sương Cục trưởng 0947264952  
30 Cục Quản lý thị trường tỉnh      
  Lò Ngọc Minh Quyền Cục trưởng    
31 Sở Xây dựng      
  Nguyễn Thành Phong Giám đốc 0912158420 phongnt.sxd@dienbien.gov.vn
32 Cục Thuế tỉnh      
  Bùi Mạnh Chuyển Phó Cục trưởng 0912247314 Bmchuyen.dbi@gdt.gov.vn
33 Bộ CHQS tỉnh      
  Đại tá Nguyễn Thanh Nghị Chính ủy Bộ CHQS tỉnh 0965248328  
  Đại tá Hoàng Hải Chỉ huy trưởng Bộ CHQS 0983619144  
34 Sở Công thương      
  Nguyễn Văn Tưởng Giám đốc Sở 0912.027.122  
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN; UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN       
I. Huyện Nậm Pồ
1 Nguyễn Văn Thái Chủ tịch UBND huyện 0912.082.529 thainv.dbp@gmail.com
2 Mùa A Hòa chủ tịch UBND xã SiPa Phìn 0964.521.886 muahoaxx75@gmail.com
3 Hồ Chử Dung Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ 038.607.6899 htx.cdktktđb@gmail.com
4 Tao Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Chà Nưa 0968.794.006 vanvanhung68@gmail.com
5 Lèng Văn Vinh Chủ tịch UBND xã Chà Cang 0982.555.776 lengvinh.cc@gmail.com
6 Tao Văn Vinh Chủ tịch UBND xã Chà Tở 035.998.1441 taovinh1962@gmail.com
7 Poòng Văn Kiên Chủ tịch UBND xã Nậm Khăn 084.363.2177 kiennamkhan@gmail.com
8 Vàng Thị Vân Chủ tịch UBND xã Pa Tần 037.695.7098 vangvan@gmail.com
9 Giàng A Tủa Chủ tịch UBND xã Na Cô Sa 083.906.3670 tuaubndnacosa@gmail.com
10 Vàng A Thào Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ 035.301.1737 vangthaonamnhu@gmail.com
11 Sùng A Lềnh Q. Chủ tịch UBND xã Nà Khoa 0943.312.214 sunglenhnakhoa@gmail.com
12 Khoàng Văn Quán Chủ tịch UBND xã Nậm Tin 038.601.8856 khoangvanquannamtin@gmail.com
13 Lò Văn Khan Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ 0946.113.287 langnuongubnd@gmail.com
14 Lèng Văn Xương Chủ tịch UBND xã Nậm Chua 036.701.7565 vanphongnamchua@gmail.com
15 Mùa Chớ Sùng Chủ tịch UBND xã VàngĐán 085.7626.864 muachosung@gmail.com
16 Cháng A Dè Chủ tịch UBND xã Nà Bủng 0944.583.178 changadect86@gmail.com
II. Huyện Điện Biên
1 Nguyễn Văn Cương Chủ tịch xã Thanh An 0916948806 cuongvpubndthanhan@gmail.com
2 Quàng Văn Pâng Chủ tịch xã Thanh Luông 036.497.9856 quangpang1966@gmail.com
3 Lò Văn Thái Chủ tịch xã Sam Mứn 085.3827.660 lothaiubndxa@gmail.com
4 Lò Văn Pọm Chủ tịch xã Noong Luống 0985.144.548 lopomnoongluong@gmail.com
5 Nguyễn Ngọc Ngấn Chủ tịch xã Thanh Hưng 0914.469.987  
6 Nguyễn Ngọc Tuấn Chủ tịch xã Hẹ Luông 0988.867.631 nguyenngoctuan.tccb@gmail.com
7 Lê Tiến Dũng Chủ tịch xã Thanh Yên 038.759.5559 dunghuyendb@gmail.com
8 Lường Văn Sơn Chủ tịch xã Núa Ngam 035.634.0578 sonvoinasang@gmail.com
9 Quàng Văn Dọn Chủ tịch xã Hua Thanh 0964.121.761  
10 Lò Văn Liên Chủ tịch xã Pa Thơm 039.327.4807  
11 Quàng Văn Việt Chủ tịch xã Pá Khoang 0839.571.433 quangvietmp@gmail.com
12 Lường Văn Biên Chủ tịch xã Phu Luông 0913.171.253 bienvp2007@gmail.com
13 Trần Công Kha Chủ tịch xã Noong Hẹt 0977.132.378 trancongkhaubx@gmail.com
14 Lò Văn Siêng Chủ tịch xã Mường Lói 0886.385.799 losiengmuongloi87@gmail.com
15 Lò Thị Vân Chủ tịch xã Thanh Nưa 0915305058 lothitovan@gmail.com
16 Ngô Minh Cương Chủ tịch xã Thanh Xương 0982925970 ngominhcuongtxdb@gmail.com
17 Nguyễn Văn Vĩnh Chủ tịch xã Thanh Chăn 0962575599 vinhvan7498@gmail.com
18 Giàng A Chợ Chủ tịch xã Nà Tấu 0912745564 acho261261@gmail.com
19 Quàng Văn Sơn Chủ tịch xã Nà Nhạn 0914.491.207  
20 Lù Văn Mấng Chủ tịch xã Mường Pồn 0385.921.404  
21 Thẳm Thị Hiên Chủ tịch xã Mường Phăng 0382.426.233  
22  Lò Lâm Sung P.Chủ tịch xã Mường Nhà 098 444 9637 lolamsungdb@gmail.com
23 Ly Nình Vàng Chủ tịch xã Na Ư 0945 488 439  
24 Vì Văn Biên Chủ tịch xã Na Tông 0943 407 378  
25 Nguyễn Quang Bắc Chủ tịch xã Pom Lót 0915 266 309  
III. Huyện Tuần Giáo
1 Vũ Văn Đức Chủ tịch UBND huyện 0904.120.389 Ducvv.tg@dienbien.gov.vn
2 Mùa Va Hồ Phó CT huyện 0917.336. 590 Homv.tg@dienbien.gov.vn
3 Lường Văn Chươi Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh 0936 414 108  
4 Quàng Văn Sung Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông 038 205 1060  
5 Lò Văn Hưng Chủ tịch UBND xã Nà Sáy 0979 186 578  
6 Lò Văn Thuật Chủ tịch UBND xã Mường Thín 085 807 2413  
7 Mùa A Dề Chủ tịch xã Tỏa Tình 0989 380 220  
8 Lò Văn Dung Chủ tịch xã Nà Tòng 039 631 8998  
9 Lò Văn Thang Chủ tịch xã Pú Xi 0964 790 826  
10 Quàng Văn Hoàn Chủ tịch xã Mường Mùn 033 328 3136  
11 Quàng Văn Thiên Chủ tịch xã Mùn Chung 0979 141 013  
12 Giàng A Dua Chủ tịch xã Ta Ma 039 708 6776  
13 Giàng A Dũng Chủ tịch xã Phình Sáng 0932 229 881  
14 Lường Văn Phòng Chủ tịch xã Mường Khong 0975 452 273  
15 Nguyễn Như Chiến Chủ tịch xã RạngĐông 0948 979 887  
16 Bạc Thị Thúy Chủ tịch xã Quài Nưa 038 856 9866  
17 Lường Văn Xiên Chủ tịch xã Quài Cang 039 296 7113  
18 Vàng A Mua Chủ tịch xã Tênh Phông 085 503 813  
19 Cà Văn Lả Chủ tịch xã Quài Tở 0982 740 924  
20 Sùng Dũng Phía Chủ tịch xã Pú Nhung 033 298 8762  
21 Trịnh Minh Khải Chủ tịch Thị Trấn 0984 491 338  
IV. Huyện Mường Ảng
1 Hoàng Thanh Hải Chủ tịch UBND huyện MườngẢng 0912 051 191 ubndhuyenmuongang@gmail.com
2 Lò Văn Chiến Chủ tịch UBND xã Ẳng Cang 0914 551 632 ubndangcang@gmail.com
3 Lò Văn Hòa Chủ tịch UBND xã Ẳng Nưa 0971 762 388 hoaloangnua@gmail.com
4 Lường Văn Thoạn Chủ tịch UBND xã Ẳng Tở 0936 403 385 ubndxaangto@mail.com
5 Quàng Văn Thân Chủ tịch UBND xã Mường Đăng 0973 245 398 thanhpctmuongdang@gmail.com
6 Lường Văn Bóng Chủ tịch UBND xã Búng Lao 0946 251 319 ubndxabunglao@gmail.com
7 Bùi Anh Tuấn Chủ tịch UBND xã Xuân Lao 0987 270 985 buianhtuanhdnd@gmail.com
8 Lò Văn Sớn Chủ tịch UBND xã Mường Lạn 0373 428 771 ubndxamuonglan@gmail.com
9 Vương Đình Hoàng Chủ tịch UBND xã Nặm Lịch 0981 044 488 hoangdb2010@gmail.com
10 Lò Văn Quân Chủ tịch UBND xã Ngối Cáy 0389 266 046 quanngoicay@gmail.com
11 Lường Đức Tuấn Chủ tịch UBND thị trấn 0973 971 728 ductuanubnd@gmail.com
V. Huyện Mường Chà
1 Nguyễn Minh Phú Chủ tịch UBND huyện 0948 543 619
0964 875 888
 
2 Trang A Lử Phó Chủ tịch UBND huyện 0915 131 477  
3 Đinh Xuân Tiến Phó Chủ tịch UBND huyện 0915 131 442  
4 Khoàng Văn Tâm Chủ tịch UBND thị trấn M Chà 0983 348 145 khoangtamubndthitran@gmail.com
5 Bùi Văn Kiều Phó CT UBND thị trấn M Chà 0977 132 065 buikieumc@gmail.com
6 Vàng A Pó Chủ tịch UBND xã Na Sang 0334 397 286
0868 940 699
vangpo2015@gmail.com
7 Cà Văn Keo Phó Chủ tịch UBND xã Na Sang 0855 600 662  
8 Lò Văn Bình Chủ tịch UBND xã Mường Mươn 0345 195 861  
9 Lò Văn Lún Phó chủ tịch UBND xã Mường Mươn 0982 679 139  
10 Mùa A Dơ Phó Chủ tịch UBND xã Ma Thì Hồ 0857 619 589 muadoubnd87@gmail.com
11 Hạng Phử Lù Chủ tịch UBND xãSa Lông 0333 138 787  
12 Hồ A Cầu Phó chủ tịch UBND xãSa Lông 0338 194 682
0978 453 499
 
13 Giàng Pàng Sú Chủ tịch UBND xã Huổi Lèng 0914 889 418  
14 Giàng Chứ Di Phó Chủ tịch xã Huổi Lèng 0842 551 802  
15 Mùa A Thào Chủ tịch UBND xã Hừa Ngài 0853 401 173  
16 Ly A Chu Phó Chủ tịch xã Hừa Ngài 0334 458 848  
17 Lò Văn Hùng Chủ tịch xã Mường Tùng 0989 753 828 lovanhung69@gmail.com
18 Lò Văn Nhân Phó CT xã Mường Tùng 0359 626 197  
19 Giàng Bìa Hồ Chủ tịch UBND xã Sá Tổng 0989 459 436  
20 Giàng A Thái Phó CT xã Sá Tổng 0366 305 940  
21 Màng Văn Nơm Chủ tịch UBND xã Pa Ham 0845 159 771
0982 675 214
 
22 Lò Văn Hơn Phó CT xã Pa Ham 0393 688 023  
24 Điêu Chính Định Chủ tịch UBND xã Nậm Nèn 0982 674 663
0817 673 818
 
25 Lò Văn Quỳnh Phó chủ tịch xã Nậm Nèn 0973 647 839  
26 Sùng A Sú Chủ tịch UBND xã Huổi Mí 0385 647 839
0914 540 469
 
27 Sùng A Tú Phó CT xã Huổi Mí 0919 324 410  
VI. UBND thị xã Mường Lay
  Vũ Ngọc Vương Chủ tịch UBND thị xã 0913253173 vungocvuongml@gmail.com
  Lù Văn  Thấm Chủ tịch UBND phường Na Lay 0825598280 luthamnalay@gmail.com
  Khoàng Văn Tiến Chủ tịch UBND xã Nay Nưa 0982642514 vplaynua@gmail.com
  Vũ Tiến Hưng Chủ tịch UBND phường Sông Đà 0911415619 Vuhung111978@gmail.com
VII. UBND huyện Tủa Chùa
1 Lê Thanh Bình Chủ tịch UBND huyện 0915603165 Lethanhbinh1175@gmail.com
2 Vũ Ngọc Cương Chủ tịch UBND thị trấn 0987781579 vungoccuongtt@gmail.com
3 Lò Thị Nắm Chủ tịch UBND xã Mường Báng 0816285970 Lovannam1965@gmail.com
4 Sùng A Khày Chủ tịch UBND xã Sính Phình 0984223921 Sungakhay1972@gmail.com
5 Mùa A Chinh Chủ tịch UBND xã Tả Phìn 0856546169 ceemuas@gmail.com
6 Thào A Dơ Chủ tịch UBND xã Tả Sìn Thàng 0943665422 dothao.150377@gmail.com
7 Vừ A Mùa Phó Chủ tịch UBND xã Sín Chải 0346865557 vumuasc@gmail.com
8 Giàng A Tỉnh Phó Chủ tịch xã Sín Chải 0356814616  
9 Ly A Chu Chủ tịch UBND xã Lao Xả Phình 0946712851 chulaoxaphinh@gmail.com
VIII. UBND huyện Điện Biên Đông
1 Bùi Ngọc La Chủ tịch UBND huyện 0947262999  
2 Lò Văn Dũng Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ 0975904870 dungha8483@gmail.com
3 Lò Văn Sơn Chủ tịch UBND xã Mường Luân 0943363529 xamuongluan@gmail.com
4 Lò Văn Thiện Chủ tịch UBND xã Na Son 0355265500  
5 Lò Văn Xương Chủ tịch UBND thị trấn Điện Biên Đông 0852008179 lovanxươngdbd81@gmail.com
6 Hạng A Di Chủ tịch UBND xã Phì Nhừ 0869601578 hangdidienbiendong@gmail.com
7 Lò Văn Cu Chủ tịch UBND xã Luân Giói 0373427787 lovanculg@gmail.com
8 Giàng Nhìa Sùng Chủ tịch UBND xã Noong U 0912033263 sungnongu@gmail.com
9 Tráng A Dia Chủ tịch UBND xã Tìa Dình 0846881785 trangadiatiadinh@gmail.com
10 Mùa Chống Dính Chủ tịch UBND xã Pu Nhi 0943446936 Muadinh1972@gmail.com
11 Vàng Quốc Minh Chủ tịch UBND xã Keo Lôm 0948101428  
12 Chá Chồng Chu Chủ tịch UBND xã Sa Dung 0354165655 chachongchu@gmail.com
13 Vàng A Dia Chủ tịch UBND xã Háng Lìa 0356340049  
14 Vàng A Pó Chủ tịch UBND xã Phình Giàng 0347835330  
15 Mùa A Sùng Chủ tịch UBND xã Pú Hồng 0344057839 muaasung@gmail.com
IX. UBND huyện Mường Nhé
1 Lù Văn Thanh Chủ tịch UBND huyện 0914629877 thanhlv.mn@dienbien.gov.vn
2 Chang Phạ Giá Chủ tịch UBND xã Sen Thượng 0912952589 Ubndxasenthuong.mn@dienbien.gov.vn
3 Sùng Páo Ly Chủ tịch UBND xã Mường Nhé 0943282294 Ubndxamuongnhe.mn@dienbien.gov.vn
4 Đặng Đức Thoại Chủ tịch UBND xã Huổi Lếch 0941026676 ubndxahuoilech.mn@dienbien.gov.vn
5 Giàng A Xìa Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm 09411435599 ubndxaquanglam.mn@dienbien.gov.vn
6 Lù Văn Dũng Chủ tịch UBND xã Mường Toong 0349633498 ubndxamuongtoong.mn@dienbien.gov.vn
7 Lỳ Đồng Tá Chủ tịch UBND xã Chung Chải 0943257273 ubndxachungchai.mn@dienbien.gov.vn
8 Trịnh Duy Đáp Chủ tịch UBND xã Leng Su Sìn 0912683853 ubndxalengsusin.mn@dienbien.gov.vn
9 Giàng A Ly Chủ tịch UBND xã Nậm Kè 0967085848 ubndxnamke.mn@dienbien.gov.vn
10 Pờ Chinh Phạ Q. Chủ tịch UBND xã Sín Thầu 088676678 ubndxasinthau.mn@dienbien.gov.vn
11 Lò Văn Xuân Chủ tịch UBND xã Nậm Vì 0335492735 ubndxanamvi.mn@dienbien.gov.vn
12 Giàng A Chống PCT phụ trách UBND xã Pá Mỳ 0886211010 ubndxapamy.mn@dienbien.gov.vn
X. UBND thành phố Điện Biên Phủ
1 Nguyễn Đức Đuyện Chủ tịch UBND thành phố ĐBP 0913.253.166 duyennd.gov.vn
2 Trần Văn Tuấn Chánh Văn phòng HĐND-UBND  TP 0977.463.129 tranvantuandbp@gmail.com
3 Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch UBND phường  Mường Thanh 0982.271.225 nguyenthanhtungpmt@gmail.com
4 Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch UBND phường Tân Thanh 0384.538.977 nguyenhongsontddbp
@gmail.com
5 Lường Văn Toản Chủ tịch UBND phường Nam Thanh 0949.805.128 lantrang09@gmail.
com
6 Đào Văn Thơm Chủ tịch UBND phường Thanh Bình 0849.764.118  
7 Nguyễn Thị Oanh Chủ tịch UBND phường Thanh Trường 0914.581.235 oanhthanhtruong74@gmail.com
8 Nguyễn Đình Tưởng Chủ tịch UBND phường Noong Bua  0965.551.899 thutuong1973@
gmail.com
9 Lò Văn Diên Chủ tịch UBND phường Him Lam 0912.579.636 dienhimlam2@gmail.com
10 Lò Văn Tiến Chủ tịch UBND xã Thanh Minh 0944.314.513  
11 Lò Văn Biên Chủ tịch UBND xã Tà Lèng 0911.623.111