Video

Hội nghị thắm tình Hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Hội nghị thắm tình Hữu nghị đặc biệt...
Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...

Liên kết Website

Website thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ
Thủ tục hành chính cấp Quốc gia Sở Thông tin và Truyền thông
Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019
tuyên truyền asean
VTCI Chương trình viễn thông công ích 2016-2020
Văn phòng thư điện tử eOffice
Số hóa truyền hình mặt đất
Chính phủ Việt Nam
Công báo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập:

9664841

Trang nhất » Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đào tạo

 

 

- Họ và tên : Vũ Trọng Nghĩa
- Chức vụ : Trưởng phòng
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận : Sơ cấp
- Điện thoại  : 0215.3827.668
- Email : nghiavt@dic.gov.vn

 

- Họ và tên: Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Viên chức
- Số điện thoại: 0215.3827.668
- Email: Tuanta@dic.gov.vn
- Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
- Chức vụ: Viên chức
- Số điện thoại: 0215.3827.668
- Email: Anhntv@dic.gov.vn
- Họ và tên: Đỗ Quang Minh
- Chức vụ: Viên chức
- Số điện thoại: 0215.3827.668
- Email: minhdq@dic.gov.vn


1. Chức năng
Tham mưu, giúp Lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT về công tác nghiên cứu, thiết kế, triển khai các phần mềm dùng chung và dùng riêng; ứng dụng CNTT&TT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ; thông tin, tuyên truyền; thu thập, xử lý thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp và chuyên ngành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và triển khai các phần mềm dùng chung cho các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý hành chính Nhà nước;
b) Thu thập và xử lý thông tin; thiết kế, xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu tổng hợp và chuyên ngành;
c) Thiết lập, xây dựng nội dung thông tin số; khảo sát, điều tra, thống kê tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; số hóa dữ liệu;
d) Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo chuyển giao công nghệ; tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học theo quy định;
đ) Truyền thông và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, các sự kiện về công nghệ thông tin và truyền thông; thiết kế, xuất bản các ấn phẩm thông tin và truyền thông;
e) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác về khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT giao.